Danh sách Top 20

DANH SÁCH TOP 20 NGƯỜI CÓ LƯỢT LIKE CAO NHẤT VÀ GƯƠNG MẶT ẤN TƯỢNG NHẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH "TỰ TIN SELFIE - RINH NGAY QUÀ TẶNG" CỦA KOS É
STT Họ Tên Địa chỉ Facebook Nick Facebook Địa chỉ nhận giải
TOP 10 GƯƠNG MẶT ẤN TƯỢNG NHẤT
1 Phan Vũ Hồng Nhung https://www.facebook.com/hongnhung.phanvu?fref=photo Tít  Kosé Parkson Saigon Tourist Plaza: 35bis- 45 Lê Thánh Tôn, Q.1. Tel: (08) 38233037
2 Lê Thị Huỳnh Giao https://www.facebook.com/giaoiu?fref=photo Aries Lê Kosé Diamond Plaza: 34 Lê Duẩn, Q.1, Tel: (08) 3822 0314
3 Trần Thị Đông Mai https://www.facebook.com/tranthidongmai?fref=ufi Đông Mai Thị Trần Kosé Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương, Q.5. Tel: (08) 22220498
4 Nguyen Thanh Trang https://www.facebook.com/quan.leminh.31586 Quân Lê Minh Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
5 Trần Thị Tuyết Sương https://www.facebook.com/tuyetsuong.tran.50?fref=ufi Tuyết Sương Trần Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
6 Phan Thị Hồng Hạnh https://www.facebook.com/Angel.Phan0910?fref=ufi Hồng Hạnh MC Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
7 Nguyễn Mỹ Anh https://www.facebook.com/Duong.s2.Trag
Dương Bee 
Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
8 Nguyễn Kim Dung https://www.facebook.com/profile.php?id=100007333059208 Linh Ngoc Kosé Lotte: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà  Nội. Tel: (04) 32676565 
9 Nguyễn Quỳnh Nga https://www.facebook.com/tocnauls?fref=ufi Quynh Nga Nguyen Kosé Lotte: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà  Nội. Tel: (04) 32676565 
10 Lê Thị Hân https://www.facebook.com/miumiu.nguyen.39501?fref=photo Lê Thị Hân Kosé Lotte: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà  Nội. Tel: (04) 32676565 
TOP 10 CÓ LƯỢT LIKE CAO NHẤT
1 Lương Thị Mỹ Lệ https://www.facebook.com/lomle.lomle Lom Le Kosé Beauty Center: 147 Lê Thị Riêng, Q.1, Tel: (08) 39253805
2 Nguyễn Hiếu Thảo https://www.facebook.com/bubu0101?fref=photo Nguyễn Thảo Kosé Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương, Q.5. Tel: (08) 22220498
3 HỒ THỊ GẤM https://www.facebook.com/profile.php?id=100009429353636
Ngoc Phan 
Kosé Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương, Q.5. Tel: (08) 22220498
4 Nguyễn Thị Loan https://www.facebook.com/profile.php?id=100001654204645 Loan Nguyen  Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
5 Nguyễn Thụy Huỳnh Yến Linh https://www.facebook.com/quynhngocnhi89?fref=ufi Quỳnh Ngọc Nhi Kosé Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương, Q.5. Tel: (08) 22220498
6 Nguyễn Thị Kim Loan https://www.facebook.com/luonggia.nguyen.9?fref=photo Coca Nguyen  Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
7 Lương Thị Lý https://www.facebook.com/ly.toi.9?fref=photo Ly Toi Kosé Beauty Center: 147 Lê Thị Riêng, Q.1, Tel: (08) 39253805
8 Nguyễn Thị Phương https://www.facebook.com/nguyen.t.phuong.980?fref=photo
Nguyen Thi Phuong
Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
9 Nguyễn Thị Kim Loan https://www.facebook.com/lona.lona0910?fref=ufi
Loann Nguyễnn 
Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108
10 Huỳnh Thị Hoàng Quý facebook.com/quy.style93 Quý Huỳnh Thị Hoàng Kosé Aeon: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Q.Tân Phú, Tel: (08) 66820 108